• English
  • Latvia
  • Austria
  • български
  • Česky
  • Lithuania
  • Germany

Disleksija yra visą gyvenimą besitęsiantys sunkumai, būdingi 1 iš 10 žmonių Europoje. Nors dauguma disleksiją sieja tik su sunkumais taisyklingai ir sklandžiai perskaityti bei užrašyti žodžius, tačiau tai yra daugialypė problema, kuri turi įtakos ne tik raštingumo įgūdžių įgijimui. Pagrindinis DYS2GO tikslas – sukurti motyvuojančius ir stimuliuojančius lavinamuosius žaidimus, naudojamus mobiliuose įrenginiuose, kurie padėtų lavinti įgūdžius, būtinus jauniems asmenims, turintiems disleksiją.
Baigiamoji konferencija

Baigiamojoje projekto konferencijoje nuotoliu dalyvavo beveik 300 dalyvių!

2021 m. kovo 23 d. įvyko baigiamoji projekto konferencija. Konferencijoje pranešimus skaitė pranešėjai iš visų projekto partnerių šalių. Beveik 300 dalyvių turėjo galimybę išgirsti apie naudingas disleksijos įvertinimo ir pagalbos priemones bei praktinę pagalbos disleksiją turintiems jaunuoliams patirtį Europos šalyse. DYS2GO lavinamieji žaidimai, kaip pagrindinis projekto rezultatas, buvo pristatyti praktiškai, ypač skiriant dėmesį jų ilgalaikiam tvarumui.
Daugiau informacijos apie konferenciją ir pranešimus rasite skyriuje "atsisiųsti".


DYS2GO Games

Dėmesio!

Jau galite parsisiųsti DYS2GO lavinamuosius žaidimus skirtus Android, Apple ir Windows.

Norėdami atsisiųsti, spauskite čia.


Online meeting

Daugiau nuotolinių partnerių susitikimų

COVID-19 pandemijos sukelta situacija tęsiasi ir paskutiniais DYS2GO projekto įgyvendinimo mėnesiais. Dėl to mūsų projekto partnerių susitikimai vyko nuotoliu ir tai yra unikali galimybė projekto partneriams išnaudoti visas interneto teikiamas galimybes. Susitikti nuotoliu kur kas lengviau nei akivaizdiniu būdu, todėl žiemos mėnesiais suorganizavome tris susitikimus (2020-12-02, 2020-12-16 ir 2021-01-25), skirtus pasiruošimui testuoti DYS2GO lavinamuosius žaidimus su tikslinėmis specialistų ir mokinių grupėmis.

Projekto partneriams buvo naudinga aptarti, kaip susisiekti ir gauti grįžtamąjį ryšį iš tikslinių grupių šiuo pandemijos sąlygotų apribojimų laikotarpiu. 2021-ųjų sausio mėnesio pabaigoje kartu aptarėme žaidimų testavimo ir vertinimo rezultatus.


Nuotoliniai projekto partnerių susitikimai

Nuotoliniai projekto partnerių susitikimai

Du projekto partnerių susitikimai, kurie buvo suplanuoti Kaune ir Rygoje, neįvyko dėl COVID-19 pandemijos apribojimų kelionėms. Tačiau projekto veikla nesustojo ir partneriai 2020 m. birželio 18 d. ir 2020 m. rugsėjo 17 d. bendravo ir susitiko nuotoliniu būdu.
Šiuo projekto etapu svarbiausia užduotis buvo lavinamųjų žaidimų kūrimas ir tobulinimas. Visi projekto partneriai dirbo kurdami ir rinkdami medžiagą žaidimams, kurdami žaidimų istorijas ir testuodami žaidimus. GedonSoft (Vokietija) yra partneris, atsakingas už lavinamųjų žaidimų programavimą.
DYS2GO projekto partneriai jau netrukus Jums pristatys lavinamuosius žaidimus.


Third project meeting in Ruse

Trečiasis projekto partnerių susitikimas Bulgarijos mieste Rusė

2019 m. spalio mėnesį DYS2GO projekto partnerių trečiasis susitikimas vyko Bulgarijos mieste Rusė. Partnerių pranešimai ir diskusijos buvo skirtos aptarti ir pasitvirtinti lavinamųjų žaidimų specifikacijoms ir žaidimų kūrimui reikalingų medijų (paveikslėlių, nuotraukų, teksto, vaizdo ir garso failų) parengimui. Susitikimo metu buvo sutarta dėl lavinamųjų žaidimų struktūros, partneriai pristatė savo kuriamų žaidimų viziją. O partneriai iš Vokietijos supažindino su parengta demonstracine DYS2GO programėlės versija Android ir Windows sistemoms. Susitikimo metu projekto partneriai pristatė jų šalyse įvykusius projekto sklaidos renginius ir juose dalyvavusias tikslines grupes. Planuodami tolesnius projekto etapus, partneriai aptarė kito susitikimo ir numatytų mokymų Kaune, kurie vyks 2020 m. gegužės mėn., darbotvarkę.


Antrasis projekto partnerių susitikimas Brėmene

Antrasis projekto partnerių susitikimas Brėmene

Gražiame Brėmeno mieste įvyko antrasis projekto DYS2GO partnerių susitikimas. Šiame susitikime buvo patvirtintas pirmasis partnerių sukurtas intelektinis produktas „Disleksiją turinčių asmenų pagrindiniai ugdymo principai“ ir pradėti kito etapo darbai. Dabartiniame projekto etape partneriai rengia medžiagą lavinamųjų žaidimų programėlės kūrimui. Su informacija apie tolesnes projekto veiklas ir rezultatus galite susipažinti nuolatos skaitydami šį tinklalapį.


Kick-off meeting

Pirmasis projekto partnerių susitikimas Vienoje

Pirmasis naujo ERASMUS+ projekto DYS2GO partnerių susitikimas įvyko Vienoje 2018 metų lapkričio mėn. Pagrindinis susitikimo tikslas buvo nusistatyti metodus ir priemones, padėsiančius pasiekti projekto rezultatus. Jauki susitikimo atmosfera buvo sukurta Vienos medijų mokyklos (Vienna Media School) patalpose. Dalyviai dalijosi savo patirtimi ir idėjomis, kaip padidinti projekto poveikį. Buvo aptarti planuojami projekto darbai, taip pat darbų atlikimo grafikas bei projekto etapai. Visi partneriai išvyko turėdami aiškų supratimą apie savo atsakomybes bei funkcijas projekte. Kitas susitikimas suplanuotas 2019 m. kovo mėnesį Brėmene.