• English
  • Latvia
  • Austria
  • български
  • Česky
  • Lithuania
  • Germany

Dyslexie je celoživotní přítěž, která postihuje každého desátého Evropana. Většina lidí redukuje problematiku dyslexie jen na obtíže se čtením a psaním. Ale dyslexie je mnohostranný problém, který ovlivňuje nejen získávání gramotnosti.Hlavním cílem DYS2GO je nabídnout škálu mobilních výukových her, které budou motivační a stimulační, a zároveň zaměřené na vybraný rozsah dovedností, o kterých je známo, že jsou důležité pro mládež a mladé dospělé s dyslexií.
Závěrečná konference

Úspěšně proběhla závěrečná konference za účasti téměř 300 posluchačů!

Závěrečná konference projektu se konala 23.3.2021. Všechny partnerské země zapojily do programu odborníky na dyslexii. Účastníci, kterých bylo téměř 300, tak měli příležitost vyslechnout si příspěvky o užitečných nástrojích na diagnostiku a podporu osob dyslexií, především mládeže a mladých dospělých, a o zkušenostech a současné praxi v Evropských zemích. Výukové hry DYS2GO, jaké hlavní výstup projektu, byly prezentovány prakticky, s důrazem na jejich využití v praxi.
Více podrobností včetně prezentací naleznete v záložce KE STAŽENÍ.


DYS2GO Games

Nepřehlédněte!

Nyní si můžete stáhnout DYSGO hry pro Android, Apple a Windows.

DYS2GO hry jsou dostupné zde.


Závěrečný meeting projektu DYS2GO

Závěrečný meeting projektu DYS2GO

V úplném závěru projektu, 30.března 2021, se všechny partnerské organizace setkaly prostřednictvím svých obrazovek, aby zhodnotily proběhlou konferenci, zpětnou vazbu účastníků a naplánovaly přípravu závěrečné zprávy. Všichni účastníci se osobně na projektu podílí od jeho samotného začátku v roce 2018, měli tedy jedinečnou příležitost hovořit o původních plánech, průběhu projektu, rizicích a úsilí vynaloženému k dosažení výsledků. V neposlední řadě se diskutovaly nápady, které se zrodily během spolupráce. Celková atmosféra byla pozitivní stejně jako výsledné hodnocení. Partneři souhlasili se zveřejněním závěrečné hodnotící zprávy na webových stránkách (záložka KE STAŽENÍ). Všichni souhlasili, že zůstanou v kontaktu a budou podporovat dlouhodobou udržitelnost projektových výstupů.


Online meeting

Další setkávání online

Situace způsobená šířením nemoci COVID-19 trvá i v dalších měsících realizace projektu. Naše projektová setkání tedy probíhají pomocí online nástrojů. Pro všechny partnery je to jedinečná příležitost, jak využít potenciál internetu naplno. Plánování online schůzek bylo daleko snazší než plánování osobních setkání, a proto jsme toho využili a snažili se co nejvíce společně pracovat na projektu. Jen v zimních měsících tak proběhla hned tři setkání zaměřená na přípravu a následnou realizaci testování DYS2GO výukových her s cílovou skupinou učitelů a studentů, a to 2.12.2020, 16.12.2020 a 25.01.2021.

Pro všechny bylo velmi přínosné diskutovat o možnostech, jak kontaktovat cílovou skupinu v době pandemických opatření a jak sbírat zpětnou vazbu. Na konci ledna 2021 jsme již společně diskutovali o výstupech hodnocení.


Setkávání online

Setkávání online

Dvě plánovaná partnerská setkání se nemohla uskutečnit v Kaunasu a Rize kvůli opatřením proti šíření nemoci COVID-19. Ale práce na projektu se nezastavila, partneři našli nové způsoby komunikace a setkali se online 18.6.2020 a 17.9.2020.
Vývoj her byl hlavním tématem tohoto období, všechny partnerské organizace se zapojily do vývoje mediálních souborů, příběhových linií a následného testování her. Německý partner GedonSoft má hlavní roli, jakožto expert na programování. Partnerství DYS2GO se již těší na brzké představení hotového výstupu.


Třetí projektové setkání v Ruse

Třetí projektové setkání v Ruse

Potřetí se partnerské organizace sešly v bulharském městě Ruse v říjnu 2019. Prezentace a následné diskuze se zaměřily především na specifikaci her a vytváření mediálních souborů. Byla schválena hlavní struktura her a partneři představili své náměty na příběhové linie. Partnerská organizace z Německa prezentovala demoverzi aplikace DYS2GO pro Android a Windows. Všichni se k návrhu vyjádřili a náměty budou v následujících týdnech zapracovány. Ve všech partnerských zemích proběhly první diseminační aktivity, do projektu vstupuje cílová skupina. Při plánování dalších fází se řešilo především plánované školení v Kaunas, které by mělo proběhnout v květku 2020.


Druhé projektové setkání v Brémách

Druhé projektové setkání v Brémách

Překrásné město Brémy se stalo hostitelem druhého projektového setkání v projektu DYS2GO. Byla schválena finální verze prvního projektového výstupu zaměřeného na pedagogický rámec a byla zahájena další fáze projektu. Od této chvíle se partnerské organizace zaměří na vývoj výukové aplikace. Pro aktuální informace o dalším vývoji sledujte naše internetové stránky.


Zahajovací setkání partnerů projektu

Zahajovací setkání partnerů projektu

V listopadu 2018 se všichni partneři nového projektu Erasmus+ DYS2GO sešli ve Vídni. Hlavním cílem bylo stanovit metody a způsoby vedoucí k výstupům projektu. Setkání se uskutečnilo v krásné atmosféře Vídeňské mediální školy, účastníci sdíleli své zkušenosti a nápady s cílem zvýšit dopad projektu. Byly specifikovány úkoly, stejně jako časový plán a fáze projektu. Všichni partneři odjeli s jasnými představami o svých úlohách v projektu. Další schůzka je plánována na březen roku 2019 v Brémách.