• English
  • Latvia
  • Austria
  • български
  • Česky
  • Lithuania
  • Germany

Dyslexie je celoživotní přítěž, která postihuje každého desátého Evropana. Většina lidí redukuje problematiku dyslexie jen na obtíže se čtením a psaním. Ale dyslexie je mnohostranný problém, který ovlivňuje nejen získávání gramotnosti.Hlavním cílem DYS2GO je nabídnout škálu mobilních výukových her, které budou motivační a stimulační, a zároveň zaměřené na vybraný rozsah dovedností, o kterých je známo, že jsou důležité pro mládež a mladé dospělé s dyslexií.
Třetí projektové setkání v Ruse

Třetí projektové setkání v Ruse

Potřetí se partnerské organizace sešly v bulharském městě Ruse v říjnu 2019. Prezentace a následné diskuze se zaměřily především na specifikaci her a vytváření mediálních souborů. Byla schválena hlavní struktura her a partneři představili své náměty na příběhové linie. Partnerská organizace z Německa prezentovala demoverzi aplikace DYS2GO pro Android a Windows. Všichni se k návrhu vyjádřili a náměty budou v následujících týdnech zapracovány. Ve všech partnerských zemích proběhly první diseminační aktivity, do projektu vstupuje cílová skupina. Při plánování dalších fází se řešilo především plánované školení v Kaunas, které by mělo proběhnout v květku 2020.


Druhé projektové setkání v Brémách

Druhé projektové setkání v Brémách

Překrásné město Brémy se stalo hostitelem druhého projektového setkání v projektu DYS2GO. Byla schválena finální verze prvního projektového výstupu zaměřeného na pedagogický rámec a byla zahájena další fáze projektu. Od této chvíle se partnerské organizace zaměří na vývoj výukové aplikace. Pro aktuální informace o dalším vývoji sledujte naše internetové stránky.


Zahajovací setkání partnerů projektu

Zahajovací setkání partnerů projektu

V listopadu 2018 se všichni partneři nového projektu Erasmus+ DYS2GO sešli ve Vídni. Hlavním cílem bylo stanovit metody a způsoby vedoucí k výstupům projektu. Setkání se uskutečnilo v krásné atmosféře Vídeňské mediální školy, účastníci sdíleli své zkušenosti a nápady s cílem zvýšit dopad projektu. Byly specifikovány úkoly, stejně jako časový plán a fáze projektu. Všichni partneři odjeli s jasnými představami o svých úlohách v projektu. Další schůzka je plánována na březen roku 2019 v Brémách.