• English
  • Latvia
  • Austria
  • български
  • Česky
  • Lithuania
  • Germany

Дислексията е състояние, което съпътства човек през целия му живот, и засяга 1/10 от населението на Европа. Повечето хора свеждат дислексията само до затруднения с четенето и писането, но дислексията е многообразна и оказва влияние не само уменията за учене. Основната цел на DYS2GO е да създаде различни обучителни игри, които да мотивират и да стимулират развиването на внимателно подбран набор от умения, които за важни за младежите с дислексия.
Трета работна среща в Русе

Трета работна среща в Русе

През октомври 2019 партньoрите се събраха на трeта на работна среща по проекта в гр.Русе, България. Презентациите и дискусиите в основната си част бяха насочени към подготовка на спецификациите на игрите и разработване на медиа файловете. Одобрена бе структурата на игрите. Всички партньори представиха своите идеи за т.нар. игри-истории. Партньорите от Германия демонстрираха демо-версията на DYS2GO приложението за Windows и Android. Всички партньори направиха своите коментари по текущата разработка, които ще бъдат взети под внимание за по-нататъшното усъвършенстване на продукта. Партньорите обсъдиха и предстоящото вътрешно обучение за използването на приложението, което ще се проведе през м.май 2020 г. в Каунас. Литва. Във всички страни партньори вече е направено първото информативно представяне на проекта, неговите цели и очаквани резултати пред целевите групи.


Втора проектна среща в Бремен

Втора проектна среща в Бремен

Красивият град Бремен беше домакин на втората среща по проекта DYS2GO. Партньорите одобриха окончателния вариант на първият проектен продукт: Педагогическата рамка, която ще е основа за разработване на обучителните игри. В следващите месеци партньорите ще се съсредоточат върху разработване на игрите. За актуална информация относно хода на проектните дейности, моля посещавайте редовно сайта на проекта.


Kick-off meeting

Първа работна среща на партньорите в проекта

Всички партньори по новия Erasmus+ проект DYS2GO се срещнаха във Виена през ноември 2018. Основната цел на срещата бе да се обсъдят методите и начините за постигане целите на проекта. Срещата се проведе в приятната атмосфера на Vienna Media School. Участниците споделиха своя опит и идеи темата на проекта и как неговите резултати за достигнат до по-широка аудитория. Задачите за предстоящите няколко месеца бяха уточнени, както и програмата и етапите на реализация на проекта. Следващата среща е планирана за м. март 2019, в гр.Бремен, Германия.